Non-profit

Du söker mer svar, här kommer några för att hjälpa till lite

Affärsutveckling är ett helhetsbegrepp för den utvecklingsprocess som du som startup får ta del av i ett skräddarsytt program hos Create. Affärsutveckling är en mix av att hantera era idéer och frågor. Stötta med strategiskt tänk kring er affär och utveckling, expertrådgivning och nya kontakter.

För Create är affärsutveckling anledningen till att vi alla går till jobbet varje dag. För oss är affärsutveckling allt som hjälper dig att utveckla din affär och din startup. Hos oss har varje startup en dedikerad affärsutvecklare som är ditt bollplank och den som leder dig igenom arbetet i inkubationen. Affärsutvecklaren kopplar ihop dig med rätt personer och nätverk, hjälper dig att prioritera bland alla måsten i din startup, så som vilka aktiviteter som måste hanteras innan ni kan ta nästa steg. Alltid med fokus på din startups progress och framsteg.

Nej, när du kommer in hos Create så får du tillgång till hela teamets kunskaper och erfarenheter. Du kommer att ha en ansvarig affärsutvecklare som din primära kontakt hos oss och som kommer leda arbetet i inkubationen. Det är till denne som du hör av dig med alla frågor som kan tänkas dyka upp och som ni har regelbudna avstämningar med. Er affärstuvecklare matchas ihop med er under er start, men kan under tiden bytas när ni har behov av stöttning inom ett specifikt område som någon av de andra affärsutvecklarna är starkare inom. Du kan räkna med alla i teamet kommer stötta er under inkubationstiden på ett eller annat sätt.

Affärsutvecklarens roll är att på ett objektiv sätt ge råd om vad som är rätt för din startups utveckling, och hjälpa dig se helheten. Alla affärsutvecklare hos Create är specialister på att utvecklar startups men kan också erbjuda mer specifik rådgivning i sitt specialistområde, t.ex. finansiering och värdering eller hållbarhet.

Din affärsutvecklar hjälper dig att undvika de vanligaste fallgroparna och ser till att ni kan vara snabba i ert utvecklingsarbete. Det kan till exempel vara genom att koppla ihop er med rätt nätverk, bygga på med kompetens i teamet eller genom att vara ert strategiska bollplank. Din affärsutvecklare hjälper dig att identifiera risker och möjligheter samt kunna prioritera aktiviteter och resurser.

Det vi på Create ser som vår viktigaste hjälp är att ni ska känna att det finns någon som tror på er och finns där i med- och motgång. Vi kommer att peppa er när det behövs och vi utmanar er när ni behöver vidga och utveckla affären. Vi ser till att hjälpa dig hålla en strategisk blick på alla aktiviteter i din startup så du inte tappar bort ditt långsiktiga mål.

Vi siktar på att kunna stötta dig i stora och små frågor men det vi absolut inte kan hjälpa dig med är att operativt arbeta i din startup. Vi stöttar, utmanar och vi tänker tillsammans med dig. Däremot tar vi inte beslut åt er eller jobbar för er. Det är viktigt att förstå att det är din startup, din vision och dina beslut som tas. Vi ger råd och hjälper dig att få rätt kompetens för att kunna ha rätt beslutsunderlag för dig och din startups utveckling.

Create hjälper startups att genom coachning och med strategiska modeller få insikter och verktyg som kan användas för att lägga grunden till ett starkt varumärke redan tidigt i bolagsbyggandet. I en startup omarbetas affärsmodellen ofta många gånger, organisationen förändras och kartan ritas om. Det sätter stora krav på varumärket, och att då tidigt ha börjat tänka strategiskt hjälper bolagen att omforma sig utan att tappa trovärdighet och fart i varumärkesbyggandet. Create har ett stort nätverk med expertkonsulter och byråer som du som startup får tillgång till och som kan hjälpa dig med det strategiska arbetet. I vissa fall finns också mjuka medel att söka och vi kan på så sätt bidra till din startups finansiering på området.

Ett varumärke är mycket mer än bara en logga. Det är alla de associationer som kopplas ihop med er verksamhet och tar sig uttryck såväl i er kommunikation, ert beteende och hur andra upplever er.

På marknaden är det varumärket som din målgrupp skapar en relation till. Ett starkt varumärke laddat med rätt värden för ditt bolag är en förutsättning för tillväxt genom att det ger en tydlig positionering på marknaden och särskiljer dig från dina konkurrenter. Det genererar affärer och trogna kunder samt attraherar såväl blivande medarbetare, samarbetspartners och eventuella investerare.

Det viktiga är att tidigt titta på behovet av att skydda sitt varumärke för att undvika kostsamma misstag. Som med allt annat handlar det om vilken strategi ni har för er startup. Ett varumärkesskydd gör att ni undviker intrång från andra, ser till att ingen kan konkurrera på er marknad eller skaffa ett snarlikt varumärkesnamn. Omvänt hinner också ni upptäcka i god tid att ni själva inte gör intrång eller att någon redan använder sig av det namn ni börjat bygga upp. Vid en värdering av en startup kan ett varumärkesskydd ge en högre värdering, vilket är en fördel när det kommer till att ta in investerare. Vi stöttar dig med alla dessa funderingar i inkubationen och kan tillsammans sätta upp en strategi för ert varumärkesarbete.

Ja, Create har medel som vi kan stötta din startup med. Det stödet fungerar på så sätt att vi kan ta kostnader som utförs av en specialist eller konsult på uppdrag av oss, vi kallar dessa medel för sprintar.

Här finns det otrolig variation på hur man finansierar sin utveckling. Det finns mjuka medel i form av bidrag och utlysningar, det finns lån och det finns tidiga investeringar. Vi stöttar er med att hitta den bästa lösningen för just er.

En sprint kan användas för att täcka en kostnad för till exempel IP, juridisk stöttning, ansökningar, verifiera teknik eller marknad m.m. Sprinten ska användas på så sätt att det ger din startup en ännu bättre förutsättning att lyckas.

Ja, du betalar för inkubationen som under den första avtalsperioden kostar 2 500 kr i månaden. Väljer du sedan att fortsätta inkubationen kostar resterande avtalsperioder 5 000 kr i månaden. I detta ingår affärsutveckling, tillgång till sprintmedel, kontorsplats med möteslokaler, tillgång till vårt nätverk av specialister, storbolag samt samarbetspartners.

Ja, vi stöttar alla våra startups att veta när det är lämpligt med en investering, vilken typ av investering och investerare samt hur man tar fram ett attraktivt investerings erbjudande. Vi har även investerare i vårt nätverk som vi kan koppla ihop dig med. Läs mer om hur vi arbetar med investering här

Ja, i vårt nätverk finns personer som kan analysera olika marknader samt att vi såklart stöttar genom olika samarbetspartners som Ignite, Business Sweden m.fl för att hitta och testa vilken som är bästa marknaden för din lösning.

Försäljning innebär många olika saker och vi på Create stöttar inom flera områden. Det kan handla om att verifiera din marknad, ta fram strategier för att hitta och nå ut till din målgrupp, eller olika lösningar och metoder för att komma in på den offentliga marknaden och vinna relevanta upphandlingar. Vi kan också introducera dig för potentiella kunder via våra nätverk och samarbetspartners som t.ex Ignite, Elektrifieringshuben m.fl.

Självklart kan vi det! Create har partners som finns på andra marknader samt samarbetspartners som kan stötta er internationellt samt att vi själva har erfarenhet av stötta bolag i internationalisering.

Ja, hos Create finns kunniga jurister som vi samarbetar för att stötta er i att ta fram olika typer av avtal som behövs.

Ja, så kallade ”NDA”s är vanliga avtal som man kan ta fram för att kunna dela avgörande tekniska detaljer med kunder och intressenter i tidiga skeenden utan oroa sig för att kunskapen hamnar på villovägar. Den här typen av frågor stöttar din affärsutvecklare dig med i inkubationen.

Nej, när vi säger att det ska finnas innovationshöjd så syftar vi på att det ska finnas immateriella tillgångar som vi kan hjälpa er att skydda och på så vis öka er förmåga att konkurrera och skala.

Ja, Create har ett bra nätverk av kunniga jurister inom olika områden som kan stötta i att reda ut hur du ska lagra datan på bästa sätt.

Ja, Create har både duktiga jurister samt duktiga personer som kan stötta i alla skeenden av en patentansökan.

Välfungerande och högpresterande team gynnar förutsättningar för att snabbare gå från idé till kommersialiserad produkt/tjänst och attrahera riskkapital och kunder. Studier visar en tydlig koppling mellan bolag med starka team och det ekonomiska utfallet: Ett starkt team ger till 3,5 gånger högre omsättning och så mycket som den dubbla vinstmarginalen – jämfört med bolag som inte satsar på teamet. Undersökningarna visar även på att företag som satsar på att bygga starka team överträffar genomsnittet på marknaden i 80% av fallen.

På Create arbetar vi med ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram (STEP) som är baserat på forskning och paketerat för startups. Hela idén bakom STEP-programmet handlar om att utgå från vetenskap och sedan erbjuda en relevant paketering för startupteamen.

STEP, Startup Team Entrepreneurship Program, är ett teamutvecklingsprogram baserat på forskning – paketerat för startups. Konceptet har tagits fram av Create Business Incubator i samverkan med Uppsala Innovation Centre (UIC), STING samt med input från HR-nätverket inom SISP (Swedish Incubators & Science Parks). STEP stöttar uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team i startups. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. I programmet används konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

Vill du läsa mer om studien som STEP grundar sig på finner du en direktlänk här entrepreneur.lu.se. Du kan också vända dig till Hanna Wiljebrand som under sin tid på Create utvecklade programmet och idag är Program Manager för STEP på Swedish Incubators & Science Parks. hanna.wiljebrand@sisp.se. Önskar du information om hur vi på Create arbetar med STEP i inkubationen kan du kontakt med Cecilia Ohlsson, Affärsutvecklare och ansvarig STEP på Create, cecilia@create.se

Ja det kan du absolut. Programmet vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka. Kontakta Hanna Wiljebrand, Program Manager för STEP på Swedish Incubators & Science Parks, hanna.wiljebrand@sisp.se

Genom att ansöka till Create och bli antagna till inkubationen så kommer du ha tillgång till våra kontakter och samarbetspartners.

Vi har experter och specialister inom många områden t.ex juridik, internationella marknader, industri, robotik, elektrifiering samt energi. Vi har även kunskapskluster som järnsvägsklustret, MITC, Automation region, elektrifierings hubben och Agro Sörmland m.fl. I nätverket ingår även storbolag som ABB, Alstom, Volvo m.fl samt Mälardalens Universitet, RIISE och ALMI

Vi strävar alltid efter att på olika sätt se till att ni kommer i kontakt med viktiga personer och organisationer för utvecklingen av både dig som entreprenör samt din startup.

Ja, Create hjälper till via vårt nätverk att hitta en specialist inom det område du behöver. Ibland finns dessa personer kopplade till andra inkubatorer eller Science Parks, hos storbolag eller hos lärosäten och vi gör vårt yttersta för att hitta rätt.

Vi säkerställer att alla delar som en investerare vill se presenterade finns på plats i din startup innan ni bokar ert första möte. Grunden för att närma sig investerarkollektivet är att startupen är tillräckligt moget och att risken för investering (utifrån investerarens perspektiv) har minskat så mycket att det blir attraktivt att gå in med kapital. För de allra flesta innebär det att bolaget har påbörjat försäljning eller att man kan påvisa att man har kunder som väntar på att få köpa produkten. Undantaget från den regeln är i de fall Innovationshöjden är tillräckligt hög kombinerat med ett bra bra immateriellt skydd ( exempelvis patent) och ett team som imponerar på investeraren.

Det beror på vilken erfarenhet ni i teamet har av att ta in kapital , om ni har betalande kunder eller ej och om ni har upparbetade kontakter inom investerarkollektivet. För de som lyckas med en ”investerarrunda” tar det 8 -18 månader från det att ni tagit fram ett investeringserbjudande tills att ni lyckats landa en konkret investering. Create hjälper Startups att förbereda sig för att ta in privat kapital genom Investment Readiness Program. Vi kan hjälper dig även att komma i kontakt med investeringsnätverk i Mälardalen eller nationellt.

Att värdera en startup är en av de svårare sakerna man kan ge sig på. Detta gäller specifikt i tidiga skeenden när kassaflödet inte kommit igång . Det beror på att det finns en stor osäkerhet relaterat till produkt, marknad och affärsmodell. Det är ju inte förrän det finns kunder som gör återkommande köp som det blir tydligt att alla dessa delar i bolaget har ett värde. Traditionella värderingsmodeller som exempelvis kassaflödesanalys gäller av naturliga skäl inte i dessa fall och ofta man får använda sig av andra mera grovkalibriga metoder. Ett sätt är att nyttja benchmarking och att ta reda på hur andra bolag i liknande situation värderats. Allt detta får du hjälp med av Create, dels arbetar din affärsutvecklare igenom den värderingsmodell som passar ert behov och din startup bäst. Dessutom erbjuder vi Investment Readiness Process, som både hjälper dig att värdera din startup men också att ta fram ett investeringserbjudande.

Vi hjälper dig att förstå vilken typ av investering, eller finansiering som det ofta handlar om, som passar bäst i det skede du och din startup är i. Det handlar om att använda rätt typ av medel vid rätt tillfälle, ibland kan det vara klokare att finansiera arbetet med mjuka medel för att senaste ta in investering. Allt detta har din affärsutvecklare koll på och ger dig stöd i att ta fram rätt strategi för hur du finansierar din utveckling i din startup.

När du ansöker via vår hemsida är det mer som en intresseanmälan. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att höra mer om dig och din startup samt berätta mer om oss. Om båda parter därefter tycker att Create är rätt så ber vi dig komplettera din ansöka med mer information. Du kommer även att bokas in på ett så kallat intagningsråd där du får pitcha din startup. Vi kommer sedan att besluta om din startup ska antas i inkubationen eller ej.

Genom att skicka in din ansökan till Create godkänner du att Create Business Incubator Mälardalen AB (556740-6615) sparar dina inlämnade uppgifter i syfte att behandla din ansökan och kontakta dig gällande Inkubation. Dina uppgifter kommer enbart att hanteras av Create och finns inte tillgängliga för utomstående. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas på info@create.se.

Från att du har ansökt på hemsidan brukar vi försöka ringa upp dig inom en vecka för att höra mer om din startup. Ser vi att du uppfyller våra kriterier så bokas du in till ett så kallat intagningsråd där du får pitcha för teamet på Create. Efter att du varit med på ett intagningsråd har vi som mål att återkoppla till dig inom de närmsta dagarna för besked om du är antagen.

Du behöver ha bildat ditt AB och ha svar på vilket problem din lösning hjälper marknaden med, vem som är din kund och ha en uppskattning över hur stor marknaden är, hur ska ni ta betalt, vilket kapital som behövs för att du ska kunna få ut produkten eller tjänsten på marknaden, samt vilket team som finns på plats idag. Ett tips är att arbeta igenom din affärsmodell i Business Canvas eller Lean Canvas. Då kommer du ha svar på de frågor som vi kommer vilja ha svar på. Inget behöver vara hugget i sten, men du ska ändå ha en tanke om dessa saker. Viktigast är dock att du kan presentera din lösning och varför den bör finnas. Vi kommer att granska din ansökan utifrån;

  • Innovationshöjd
  • Skalbarhet
  • Potential
  • Hållbarhet

Självklart, du kan närsomhelst under antagningsprocessen välja att avbryta och få din ansökan borttagen från vårt system. Maila till info@create.se så ser vi till att hantera din önskan.

Vår antagningsansvarig Madéleine Pilstrand finns tillhands för att svara på alla frågor du kan tänkas ha om Create, inkubation och stödet som finns i Mälardalen. Vi hoppas såklart att Create är rätt för dig, men skulle det inte vara så kan hon hänvisa dig vidare till andra aktörer i Mälardalen som kan stötta dig.

En inkubator är en plats där entreprenörer och startups kan få näring och växa. Personerna som arbetar på Create är specialiserade på att utveckla och stöttar startups. Det innebär att vi ger dig stöd med att bygga upp ditt bolag på rätt sätt, minska misstagen så du snabbare kan accelerera, att öppna rätt dörrar till nätverk och finansiering och mycket mycket mer. Den centrala delen och hjärtat i en inkubator är affärsutveckling.

En avtalsperiod sträcker sig under 6 månader och normalt jobbar vi tillsammans med startups i upp till 2 år. Det finns även regler från Vinnova om hur länge vi får stötta en startup utifrån hur det går för er. Till exempel kan vi inte längre stötta er när ni har återkommande försäljning och är igång på er marknad. Ta gärna kontakt med vår antagningsansvarig Madéleine Pilstrand för att få ett mer exakt svar på vad som gäller.

Under den första avtalsperioden på 6 månader betalar du 2 000 kr/månaden. Efterföljande avtalsperioder betalar du 5 000 kr/månaden. I detta ingår förutom stödet även en kontorsplats i Västerås eller Eskilstuna för dig och ditt team. Ni kan välja mellan att sitta på B26 i Västerås och Munktell Science Park eller Valvet i Eskilstuna.

Vi är specialister på att utveckla startups vilket innebär att vi kan stötta dig oavsett om du har en deep-tech lösning, en ny produkt till vården eller en SaaS-lösning. Vi kopplar på våra specialister inom diverse områden när det blir frågor som kräver insikt om teknik och bransch. Create är generalister när det gäller branschområde, men specialister när det gäller att utveckla och accelerera tillväxt för startups.

Oavsett om du väljer Create eller någon inkubator utanför Mälardalen så är det rätt val. Bolag som genomgått inkubation har en överlevandsgrad på 93% nationellt efter första året. Hos Create är överlevnadsgraden till och med lite högre med 95%.

Vår antagningsansvarig Madéleine Pilstrand finns tillhands för att svara på alla frågor du kan tänkas ha om Create, inkubation och stödet som finns i Mälardalen. Vi hoppas såklart att Create är rätt för dig, men skulle det inte vara så kan hon hänvisa dig vidare till andra aktörer i Mälardalen som kan stötta dig.

Nej, vi tar inga andelar i din startup och tycker att det är bästa sättet för att kunna hjälpa dig framåt. Vi är oberoende i våra råd och det stöd du får. Helt utan egen intresse eller egen vinning. Vi står på din sida och kämpar tillsammans med dig för att du ska lyckas snabbare och med mindre misstag. Vår vinning är att fler startups lyckas och frodas i Mälardalen.

Create är en non-profit, vilket betyder att vi driver vår verksamhet utan vinstintresse. Vårt fokus på Create är att få fler startups att växa och frodas i Södermanland och Västmanland. Alla som arbetar på Create drivs av att hjälpa andra lyckas. Kika gärna in vårt team på ”om oss”. Create ägs av Eskilstuna kommun, Västerås Stad, Region Västmanland och Sörmlandsfonden.

Hur vi hanterar information och data från våra startups är jätteviktig fråga för oss. Allt du berättar och delar med oss, stannar hos oss och hanteras med största försiktighet. Alla som är anställda eller arbetar för Create har genomgått utbildning i sekretesshantering och har sekretessavtal.

Läs mer om vår integritetspolicy samt GDPR policy här.

Sedan Create startade 2007 har vi stöttat över 700 startups i Södermanland och Västmanland.

Kort sagt är vi rätt för dig om du har ny lösning på ett problem som gör gott för världen. Om du vill ha stöd i hur du på bästa sätt kommer ut på marknaden med din lösning är Create rätt. Vi är specialiserade på att stötta dig som är i tidig fas och fortfarande utvecklar och skruvar på produkten eller tjänsten. Ta gärna kontakt med vår antagningsansvarig, Madéleine Pilstrand, så kan hon svara bättre på hur vi kan stötta just din startup.

Vår antagningsansvarig Madéleine Pilstrand finns tillhands för att svara på alla frågor du kan tänkas ha om Create, inkubation och stödet som finns i Mälardalen. Vi hoppas såklart att Create är rätt för dig, men skulle det inte vara så kan hon hänvisa dig vidare till andra aktörer i Mälardalen som kan stötta dig.

Create har varit verksamma sedan 2007 och har anställda med bred kompetens inom affärsutveckling och har själva bakgrund som entreprenörer. Vi älskar att få höra om nya lösningar från startups som vill göra skillnad i världen. Tillsammans ser vi till att din startup lyckas.

Non-profit

Denna webbplats använder cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till alla cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter här.