Non-profit

Med Create får du verktygen för att bygga välfungerande och högpresterande team

Teamutveckling FÖR DIN STARTUP

Studier visar en tydlig koppling mellan bolag med starka team och det ekonomiska utfallet: att ett starkt team ger till 3,5 gånger högre omsättning och så mycket som den dubbla vinstmarginalen! Detta jämfört med bolag som inte satsar på teamet. Undersökningarna visar även på att bolag som satsar på att bygga starka team överträffar genomsnittet på marknaden i 80% av fallen.

Genom vårt forskningsbaserade teamutvecklingsprogram får du alla verktyg du behöver för att lyckas med ditt team.

Hos Create får du tillgång till vårt egna skräddarsydda teamutvecklingsprogram för startups, STEP. Det är baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi som stöttar uppbyggnaden av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team. I STEP använder vi forskningsbaserade verktyg för att hjälpa både dig som entreprenör att växa och att bygga ett framgångsrikt team i din startup. Genom att identifiera din startups utmaningar, risker och möjligheter på kort och längre sikt och sedan applicera verktyg hittar vi vägen till framgång.

Vanliga frågor som kretsar hur Create hjälper dig och din startup med teamutveckling

Välfungerande och högpresterande team gynnar förutsättningar för att snabbare gå från idé till kommersialiserad produkt/tjänst och attrahera riskkapital och kunder. Studier visar en tydlig koppling mellan bolag med starka team och det ekonomiska utfallet: Ett starkt team ger till 3,5 gånger högre omsättning och så mycket som den dubbla vinstmarginalen – jämfört med bolag som inte satsar på teamet. Undersökningarna visar även på att företag som satsar på att bygga starka team överträffar genomsnittet på marknaden i 80% av fallen.

På Create arbetar vi med ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram (STEP) som är baserat på forskning och paketerat för startups. Hela idén bakom STEP-programmet handlar om att utgå från vetenskap och sedan erbjuda en relevant paketering för startupteamen.

STEP, Startup Team Entrepreneurship Program, är ett teamutvecklingsprogram baserat på forskning – paketerat för startups. Konceptet har tagits fram av Create Business Incubator i samverkan med Uppsala Innovation Centre (UIC), STING samt med input från HR-nätverket inom SISP (Swedish Incubators & Science Parks). STEP stöttar uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team i startups. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. I programmet används konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

Vill du läsa mer om studien som STEP grundar sig på finner du en direktlänk här entrepreneur.lu.se. Du kan också vända dig till Hanna Wiljebrand som under sin tid på Create utvecklade programmet och idag är Program Manager för STEP på Swedish Incubators & Science Parks. hanna.wiljebrand@sisp.se. Önskar du information om hur vi på Create arbetar med STEP i inkubationen kan du kontakt med Cecilia Ohlsson, Affärsutvecklare och ansvarig STEP på Create, cecilia@create.se

Ja det kan du absolut. Programmet vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka. Kontakta Hanna Wiljebrand, Program Manager för STEP på Swedish Incubators & Science Parks, hanna.wiljebrand@sisp.se

Create har varit verksamma sedan 2007 och har anställda med bred kompetens inom affärsutveckling och har själva bakgrund som entreprenörer. Vi älskar att få höra om nya lösningar från startups som vill göra skillnad i världen. Tillsammans ser vi till att din startup lyckas.

Förutom teamutveckling, gör vi mer för att din startup ska lyckas

Non-profit