Non-profit

Accelerera din startup med hjälp av investeringar

Investering för din startup

Genom att ta in investeringar i din startup kan du få de medel du behöver för att accelerera utvecklingen. Det kan dock vara svårt att veta vad din startup är värd i så tidigt skede. Hos Create får du stöd i att förstå möjligheterna, men också riskerna, med denna typ av kapital och när det är läge att börja ta in investeringar.

Vi hjälper dig förstå hur en investerare tänker och vad din startup behöver göra för att få rätt investeringar.

När det kommer till investeringar så är det inte enbart kapital som tillkommer i din startup. Du får även med investeraren och dennes kompetens. Det därför viktigt att göra grundarbetet ordentligt och ha bra koll på vem det är som investerar i din lösning. Hos Create får du stöd i att värdera din startup och förstå vilka värdedrivande faktorer din startup har. Du får även stöd i att ta fram ett skarpt investeringserbjudande så att du har kontroll när du kommer i kontakt med investerare. Vi hjälper dig såklart att komma i kontakt med investerare som finns i vårt nätverk eller via olika investerar event.

Vanliga frågor som kretsar hur Create hjälper dig och din startup med investering

Vi säkerställer att alla delar som en investerare vill se presenterade finns på plats i din startup innan ni bokar ert första möte. Grunden för att närma sig investerarkollektivet är att startupen är tillräckligt moget och att risken för investering (utifrån investerarens perspektiv) har minskat så mycket att det blir attraktivt att gå in med kapital. För de allra flesta innebär det att bolaget har påbörjat försäljning eller att man kan påvisa att man har kunder som väntar på att få köpa produkten. Undantaget från den regeln är i de fall Innovationshöjden är tillräckligt hög kombinerat med ett bra bra immateriellt skydd ( exempelvis patent) och ett team som imponerar på investeraren.

Det beror på vilken erfarenhet ni i teamet har av att ta in kapital , om ni har betalande kunder eller ej och om ni har upparbetade kontakter inom investerarkollektivet. För de som lyckas med en ”investerarrunda” tar det 8 -18 månader från det att ni tagit fram ett investeringserbjudande tills att ni lyckats landa en konkret investering. Create hjälper Startups att förbereda sig för att ta in privat kapital genom Investment Readiness Program. Vi kan hjälper dig även att komma i kontakt med investeringsnätverk i Mälardalen eller nationellt.

Att värdera en startup är en av de svårare sakerna man kan ge sig på. Detta gäller specifikt i tidiga skeenden när kassaflödet inte kommit igång . Det beror på att det finns en stor osäkerhet relaterat till produkt, marknad och affärsmodell. Det är ju inte förrän det finns kunder som gör återkommande köp som det blir tydligt att alla dessa delar i bolaget har ett värde. Traditionella värderingsmodeller som exempelvis kassaflödesanalys gäller av naturliga skäl inte i dessa fall och ofta man får använda sig av andra mera grovkalibriga metoder. Ett sätt är att nyttja benchmarking och att ta reda på hur andra bolag i liknande situation värderats. Allt detta får du hjälp med av Create, dels arbetar din affärsutvecklare igenom den värderingsmodell som passar ert behov och din startup bäst. Dessutom erbjuder vi Investment Readiness Process, som både hjälper dig att värdera din startup men också att ta fram ett investeringserbjudande.

Vi hjälper dig att förstå vilken typ av investering, eller finansiering som det ofta handlar om, som passar bäst i det skede du och din startup är i. Det handlar om att använda rätt typ av medel vid rätt tillfälle, ibland kan det vara klokare att finansiera arbetet med mjuka medel för att senaste ta in investering. Allt detta har din affärsutvecklare koll på och ger dig stöd i att ta fram rätt strategi för hur du finansierar din utveckling i din startup.

Create har varit verksamma sedan 2007 och har anställda med bred kompetens inom affärsutveckling och har själva bakgrund som entreprenörer. Vi älskar att få höra om nya lösningar från startups som vill göra skillnad i världen. Tillsammans ser vi till att din startup lyckas.

Förutom investering, gör vi mer för att din startup ska lyckas

Non-profit