Non-profit

Vi hjälper dig bygga ett starkt och hållbart varumärke

Varumärke FÖR DIN STARTUP

Att bygga ett varumärke är mer än en logotyp och en färgpalett. Ett varumärke är alla associationer som era kunder kopplar ihop er med. Det handlar om hur ni uttrycker er i kommunikation, ert bemötande och hur andra upplever er.

Hos Create får du hjälp att bygga starkt varumärke genom coachning och verktyg med fokus på strategi

Som startup kommer du att arbeta om din affärsmodell ett par gånger, det hör till processen. Detta sätter dock stora krav på ert varumärke. Genom att tidigt tänka strategiskt kring ditt varumärke hjälper det er att omforma er utan att tappa trovärdighet och fart i varumärkesbyggandet. Genom Create får ni stöd genom coachning för ert varumärkesbyggande. Med strategiska modeller får ni insikter och verktyg som kan användas för att lägga grunden för ett starkt varumärke redan tidigt i er startup.

Vanliga frågor som kretsar hur Create hjälper dig och din startup med varumärke

Create hjälper startups att genom coachning och med strategiska modeller få insikter och verktyg som kan användas för att lägga grunden till ett starkt varumärke redan tidigt i bolagsbyggandet. I en startup omarbetas affärsmodellen ofta många gånger, organisationen förändras och kartan ritas om. Det sätter stora krav på varumärket, och att då tidigt ha börjat tänka strategiskt hjälper bolagen att omforma sig utan att tappa trovärdighet och fart i varumärkesbyggandet. Create har ett stort nätverk med expertkonsulter och byråer som du som startup får tillgång till och som kan hjälpa dig med det strategiska arbetet. I vissa fall finns också mjuka medel att söka och vi kan på så sätt bidra till din startups finansiering på området.

Ett varumärke är mycket mer än bara en logga. Det är alla de associationer som kopplas ihop med er verksamhet och tar sig uttryck såväl i er kommunikation, ert beteende och hur andra upplever er.

På marknaden är det varumärket som din målgrupp skapar en relation till. Ett starkt varumärke laddat med rätt värden för ditt bolag är en förutsättning för tillväxt genom att det ger en tydlig positionering på marknaden och särskiljer dig från dina konkurrenter. Det genererar affärer och trogna kunder samt attraherar såväl blivande medarbetare, samarbetspartners och eventuella investerare.

Det viktiga är att tidigt titta på behovet av att skydda sitt varumärke för att undvika kostsamma misstag. Som med allt annat handlar det om vilken strategi ni har för er startup. Ett varumärkesskydd gör att ni undviker intrång från andra, ser till att ingen kan konkurrera på er marknad eller skaffa ett snarlikt varumärkesnamn. Omvänt hinner också ni upptäcka i god tid att ni själva inte gör intrång eller att någon redan använder sig av det namn ni börjat bygga upp. Vid en värdering av en startup kan ett varumärkesskydd ge en högre värdering, vilket är en fördel när det kommer till att ta in investerare. Vi stöttar dig med alla dessa funderingar i inkubationen och kan tillsammans sätta upp en strategi för ert varumärkesarbete.

Create har varit verksamma sedan 2007 och har anställda med bred kompetens inom affärsutveckling och har själva bakgrund som entreprenörer. Vi älskar att få höra om nya lösningar från startups som vill göra skillnad i världen. Tillsammans ser vi till att din startup lyckas.

Förutom varumärke, gör vi mer för att din startup ska lyckas

Non-profit