Viltvägen

Varje år inträffar över 60 000 viltolyckor i Sverige, enligt älgskadeföreningen. Det mest effektiva sättet att förhindra dessa är viltstängsel. Men några djur råkar sig in mellan stängslen, och blir instängda i en skrämmande och farlig situation med trafik. Viltvägen har skapat en enkelriktad sluss som aldrig kärvar, fryser eller fastnar, vilket gör att djuren kan ta sig ut från en instängslad väg utan att kunna ta sig in.