Våra företag

Vi gör skillnad för företag som gör skillnad

Vi är våra startups – och deras framgång. Kärnan i Create är vårt arbete med att få startups att lyckas. Vi är non-profit och tar inga andelar i startupsen vi inkuberar. Det gör att du kan lita på den coaching och de råd du får av oss och våra coacher. Vi vill bara att du och din startup ska nå framgång. 

Det fungerar. Sedan starten har över 100 bolag slussats genom Create och närmare 200 miljoner kronor har investerats i att få alla dessa entreprenörsdrivna företag att lyfta. Ett arbete som har varit framgångsrikt, och det är inte utan stolthet vi kan konstatera att 80 % av våra bolag har klivit ur Create som livskraftiga framgångsrika företag.

Nedan ser du några av de startups vi har i vår inkubation just nu.

HalsaOValbefinnande

3D Care

3D Care utvecklar en metod för att 3D-printa ortoser. Ortoser är hjälpmedel som används som ett yttre stöd på en kroppsdel.

Bild_ingen_hunger

IP-Screener

IP-Screener har tagit fram ett digitalt verktyg för att jämföra en innovation med världens patentdatabaser för att upptäcka om en lösning redan finns.

Industri

Byte Motion

Bytemotion är en tele-robotik-startup som möjliggör fjärrstyrning av robotar genom Virtual reality.

energi

Novige

Noviges innovativa metod för vågkraft löser mycket av det som tidigare varit energislagets akilleshälar.

Industri

One Repay

One Repay gör det enklare för pendlare att begära förseningsersättning från en kollektivtrafikoperatör. Därigenom får de fler att ta tåget istället för bilen.

HalsaOValbefinnande

Operationskollen

Genom en app som hjälper patienter att förbereda sig på rätt sätt inför, och efter, en operation kapar Operationskollen vårdköerna.

Industri

Viltvägen

Viltvägen har skapat en enkelriktad sluss som aldrig kärvar, fryser eller fastnar, vilket gör att vilda djur kan ta sig ut från en instängslad väg.

övrigt

Wedevia

Wedevia jämför försäkringar på innehåll snarare än pris – och matchar kunden mot den försäkring som ger mest värde för just den.

Industri

Tendium

Tendium använder AI för att hjälpa företag att delta i offentliga upphandlingar vilket leder till ökad konkurrens.

Låt oss göra skillnad för dig som gör skillnad

Ansök till Create redan idag!