Swedish Scaleups

Spräng gränserna för din tillväxt

Swedish Scaleups är ett projekt i samverkan med åtta andra inkubatorer och science parks i östra mellansverige arbetar för att fler företag ska få högre tillväxt av omsättning, vinst och antal anställda. 

Företag som deltar i Swedish Scaleups kan skala upp sina verksamheter genom att få tillgång inte bara till våra, utan också våra samarbetspartners nätverk, kompetens och kunskap. De får tillgång till verktyg för att arbeta med kapitalanskaffning, internationalisering och kompetensutveckling. Vi hjälper dig också att bli mer hållbar i ditt företagande. 

Du kan se vilka våra partners, och hur du kommer i kontakt med dem, här.

Oskar

Vill du veta mer om Swedish scaleups?


Oskar Mineur

Ansvarig Swedish SCaleups

Låt oss göra skillnad för dig som gör skillnad

Ansök till Create redan idag!