Skira

Spannmål har länge varit köparens marknad. Bönder har länge varit hänvisade till ett fåtal aktörer för att kunna sälja sina grödor. Skira har skapat en digital handelsplats för att bönder ska kunna sälja och köpa spannmål och foder utan mellanhänder. Grödan läggs upp av säljaren och potentiella köpare bjuder mot varandra i ett vanligt auktionssystem. På det sättet skapar Skira möjligheter till ett lönsamt och levande jordbruk