Operationskollen

Genom en app som hjälper patienter att förbereda sig på rätt sätt inför, och efter, en operation kapar Operationskollen vårdköerna. Idag ställs ungefär var tionde operation in eftersom patienten inte förberett sig på ett korrekt sätt. Alla genomför inte heller rehabiliteringen på ett korrekt sätt.  Detta löser operationskollen vilket leder till färre inställda operationer, kortare tid för inneliggande vård och minskat antal komplikationer.