Om Create

Create – Vi gör skillnad för startups som gör skillnad

Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder vi coaching och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

Vi vänder oss till kunskapsintensiva startupföretag med internationell potential och ambition. Tillsammans med våra erfarna affärscoacher planerar vi och följer upp företagens utveckling, utifrån varje företags egna behov.

Create är ett non-profitföretag och tar inga ägarandelar i de företag vi engagerar oss i. På så vis kan vi hålla oss oberoende i de råd vi ger.

Syftet med vår verksamhet är att bidra till en expansiv och välmående region i Södermanland och Västmanland genom att fler företag startas, växer och når framgång.

Starka ägare utan eget vinstintresse

Create drivs som en non-profitverksamhet, där alla resurser oavkortat går tillbaka till att utveckla inkubatorverksamheten och de entreprenörer som utvecklar sina företag inom dess ramar. Ägare är Västerås Science Park, Munktell Science Park i Eskilstuna och Sörmlandsfonden. Arbetet bedrivs även i ett nära samarbete med Mälardalens högskola.

Create finansieras av sina ägare, Vinnovas nationella inkubatorsprogram samt olika projekt.
Create är medlem i svenska branschorganisationen för inkubatorer och science parks, SISP.

Låt oss göra skillnad för dig som gör skillnad

Ansök till Create redan idag!