Novige

Nästan hälften av alla koldioxid-utsläpp kommer från energiproduktion. För att motverka klimatförändringarna behövs nya sätt att producera el. Ett sådant är vågkraften. Noviges innovativa metod för vågkraft löser mycket av det som tidigare varit energislagets akilleshälar. Med hög effekt per ton, enkelhet i underhåll och utan omfattande botteninstallationer kommer Novige kunna konkurrera ut fossila bränslen för energiproduktion.