IP-Screener

Hälften av alla patentansökningar avslås – för att uppfinningen redan är uppfunnen av någon annan. IP-Screener har tagit fram ett digitalt verktyg för att jämföra en innovation eller ett tekniskt behov med världens patentdatabaser för att upptäcka om en lösning redan finns och vem som har patentet. Genom detta kan resurser sparas och onödig forskning undvikas.

Ip-Screener logga