INNOVATIONSRÅDET I SÖRMLAND

Innovationsrådet i Sörmland erbjuder företagare i regionen ett digitalt mötesforum där du på ett enkelt och effektivt sätt kan få stöttning med dina företags utmaningar.  Målsättningen är att du efter mötet har fått med dig ett antal råd och matnyttiga tips på kontakter eller möjligheter som hjälper dig vidare i ditt företags fortsatta utveckling.

Hur funkar det?

I Sörmlands innovationsråd består av aktörer från hela regionens innovationsstödsystemet. Utifrån entreprenören och företagens behov kan andra aktörer bjudas in till mötet för att bidra med specifik kunskap.

En gång i månaden* sammankallas Innovationsrådet och har då två tider för att stötta företag som sökt sig till oss. Varje företag får 40 minuter, under 10 minuter ska du pitcha ditt företag och utmaningen du sökt för. Därefter har rådet 30 minuter att ställa frågor och dela med sig av sina kontaktnät och råd till dig. Efter mötet kommer rådet att skicka deras återkoppling skriftligt till dig.

*andra onsdagen i månaden kl:9.30 -11.00

Presentation 10 min

Frågor 30 min

Mötestid 40 min

Vem kan söka sig till rådet?

Vilka frågor kan du ta upp i rådet?

Exempel på frågeställningar vi hjälper dig med
  • Hur hittar jag en bra logistiklösning?
  • Hur förbereder jag mig inför ett investerarmöte?
  • Kan ni ge mig feedback på vår marknadsplan?
  • Kan ni ge feedback på min affärsmodell?

Vad får du efter mötet med rådet?

Exempel på det stöd du får av oss i mötet
  • Kontakter och nätverk
  • Råd och tips från affärsutvecklare
  • Öppnande av dörrar till samarbeten
  • Återkoppling via mail efter mötet

Kontakta oss om du har frågor

Du ansöker till rådet genom att ta kontakt med någon av aktörerna. Har du ingen kontakt med någon av oss idag kan du höra av dig till rådets kontaktpersoner, Oskar eller Christian.

Oskar Mineur

Christian Brantö

Det är vi som är Innovationsrådet i Sörmland

Ansök till oss

* Vilket språk önskar du att vi kommunicerar med dig på?

Efter komplett ansökan kommer vi att kontakta dig inom några dagar. Create delar inte med sig av information till tredje part utan ert tillstånd. Genom att ladda upp uppgifter godkänner Ni att vi behandlar dem i enlighet med vår integritetspolicy.
Ladda upp pitchdeck (max 20mb / fil)

Tipsa en vän om Create!

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.

Apply to us

* Which language do you want us to communicate with you in?

After complete application, we will contact you within a few days. Create does not share information with third parties without your permission. By uploading information, you agree that we process them in accordance with our privacy policy.
Upload your pitchdeck (not mandatory). (max 20mb / file)

Ansök till SörmX

Endast fält med asterisk * är obligatoriska. Pitchdeck är inte obligatoriskt

Vilket språk önskar du att vi kommunicerar med dig på?*

Efter komplett ansökan kommer vi att kontakta dig inom några dagar. Create delar inte med sig av information till tredje part utan ert tillstånd. Genom att ladda upp uppgifter godkänner Ni att vi behandlar dem i enlighet med vår integritetspolicy.
Ladda upp pitchdeck (max 20mb / fil)

Boka ett möte för mer information