Crossover

Crossover är ett projekt för att skapa en plats och en metod där entreprenörer kan utveckla sin företagsidé så att den blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Det gör att entreprenörer kan förbättra samhället genom sitt företagande. Vi vill också skapa en arena för att invånare ska kunna hitta lösningar på samhällsutmaningar och sprida dessa.

Detta är en del av Västerås kraftsamling för social hållbarhet. Create driver Crossover tillsammans med våra partners och finansiärer Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västerås stad och Västerås Science Park. 

Du kan läsa mer om Crossover hos Västerås stad.