Bytemotion

Bytemotion är en tele-robotik-startup som möjliggör fjärrstyrning av robotar genom augumented reality. Genom avancerade algoritmer kan robotens rörelsemönster matchas mot människans input. Tekniken möjliggör även programmering genom att roboten härmar och lär av vad operatören gör. Byte Motion implementerar även styrning av robotar genom att använda en spelmotor.