Vi finns här för dig med storslagna idéer – utan att ta några andelar i ditt företag.

Non-profit

Våra startups formar en bättre värld. Vi formar bättre startups.

Vi finns här för dig med storslagna idéer utan att ta andelar i ditt företag.

Ellipse 3 (1)

190+ milj.

har investerats i Creates startups

startups har fått stöttning av Create Business Incubator sedan starten.

Create Business Incubator

Create är en inkubator

Inkubator

Inkubator är en organisation med syfte att främja och underlätta vägen mot tillväxt och lönsamhet för nystartade företag. Create kan b.la. hjälpa dig med affärsutveckling, marknadsföring, juridik, teamutveckling och finansiering.

som hjälper startups

STARTUPS

En startup är en entreprenöriell verksamhet som är nystartad, snabbväxande och som jobbar på att utveckla en innovativ produkt eller tjänst till marknaden.

och bolag att realisera ideér, skapa och finansiera tillväxt

Tillväxt

När vi pratar om tillväxt menar vi att din startup gör entré på marknaden eller växer med fler marknader, blir fler i teamet och/eller ökar sin omsättning. Som startup är alla tre delar lika viktiga för att lyckas.

och ge dig nycklarna för att bli ett livskraftigt och framgångsrikt företag med en hållbar framtid. Vi är non‑profit

Non profit

Create verkar för att gå plus minus noll varje år. Det innebär att varken vi eller våra ägare plockar ut någon vinst av verksamheten. Alla våra medel går till våra startups och till att se till att vi har rätt resurser för att stötta dem. Inte att enskilda personer ska tjäna pengar.

och tar inga andelar av ditt livsverk.

Vår skräddarsydda affärsutveckling håller världsklass.

Alla nystartade företag börjar på samma sätt. Det är antingen med en idé eller att man har en tydlig problemlösning. Däremot är det inte alla som vet hur man ska bygga upp ett företag eller hur man ska realisera lösningen. Det är här Create kommer in. Vi coachar och stöttar dig som har idén/lösningen – hela vägen från ritningarna på bordet till en färdig produkt/tjänst redo för marknaden.

Snack

Johan Pfeiler

Fredrik Tunberg

Maria Bauer

Mari Hellbom

Jan Skjoldhammer

Prem Kumar

Jesper Hessius

Create har varit verksamma sedan 2007 och har anställda med bred kompetens inom affärsutveckling, många med bakgrund som entreprenörer. Vi älskar att få höra om nya lösningar från startups som vill göra skillnad i världen. Tillsammans ser vi till att din startup lyckas med det!

Ovärderligt stöd från Create!

Det stöd som Storecon fått från Create har varit ovärderligt. Utöver relevanta sprintar och givande utbildningar uppskattade vi verkligen det personliga mötet med Create där inte bara Storecon utan också vi som entreprenörer fick stå i fokus. Vissa möten var helt vigda åt bolaget, andra åt hur jag och mina kollegor faktiskt mådde. Gemensamt för samtliga möten var att de gav energi.

Johan Pfeiler, Storecon

Värdefull och praktisk hjälp

Create gav oss som entreprenörer bättre förutsättningar att bygga ett techbolag i ett tidigt skede. Vi fick värdefull hjälp när vi arbetade fram vår affärsplan, när vi började bygga vårt nätverk inom branschen samt praktisk hjälp kring kontor och HR.

Fredrik Tunberg, Sally R

Ser på framtiden med stor tillförsikt

Create har starkt bidragit till Framviks utveckling i alla led. Genom Create har vi på Framvik fått ett breddat nätverk, ny kunskap inom många områden samt support och ovärderligt stöd. Utan Create hade vår företagsresa inte nått den framgång och det erkännande som vi nu erfar. Efter fem år med många utmaningar ser vi på framtiden med stor tillförsikt.

Maria BAuer, Framvik Produktion AB

Hängiven coachning med framåtriktad rådgivning

Mitt engagemang med Create har varit en mycket viktig del för mig som entreprenör och för utvecklingen av min affärsidé. Genom Create har jag haft en hängiven coach med framåtriktad rådgivning som utmanade min idé och strategin för hur jag skulle ta mig dit. Via Create har jag också fått insikt i och hjälp med att söka projektfinansiering genom t ex Vinnova och EU. Ibland helt avgörande för en startup.

Mari Hellbom, Easy to Trust

Stöd i hur man undviker fallgroparna som nystartat företag

Create bidrog från dag ett med att sätta ihop en business plan, sen fick vi stöd i hur man bygger företag och undviker fallgropar, bästa sätt att motivera och hålla på duktiga medarbetare samt hur Novige ska arbeta med tillväxt framåt. Av rent konkreta detaljer så gillade jag diskussion om slogans, som ”Saving the climate with profitable wave power”.

Jan Skjoldhammer, Novige

Create was a key part of Gyghub's initial journey

Create was a key part of Gyghub’s journey in the initial phases, asking the necessary difficult questions, making me challenge many of my assumptions and being there as a great sounding board. Tip to future Create members – reach out and have regular check-ins with their coaches and experts. Big shoutout to Madéleine and her team of superheroes!

Prem Kumar, Gyghub

En gräddfil till framgång

Att ta del av Creates inkubationsprogram är som att dopa sitt företag, så kändes det ibland faktiskt, här ”fuskar” vi nästan för att vi får så bra stöd och en gräddfil till framgång. Jag rekommenderar alla jag träffar som överväger att starta bolag att titta på inkubation, med sitt fokus på teamarbete och byggandet av långsiktigt hållbara företag så var Create helt rätt val för Operationskollen.

Jesper Hessius, Operationskollen

Non-profit