Vi finns här för dig med storslagna idéer – utan att ta några andelar i ditt företag.

Non-profit

Våra startups formar en bättre värld. Vi formar bättre startups.

Vi finns här för dig med storslagna idéer utan att ta andelar i ditt företag.

Ellipse 3 (1)

190+ milj.

har investerats i Creates startups

startups har fått stöttning av Create Business Incubator sedan starten.

Create Business Incubator

Create är en inkubator

Inkubator

Inkubator är en organisation med syfte att främja och underlätta vägen mot tillväxt och lönsamhet för nystartade företag. Create kan b.la. hjälpa dig med affärsutveckling, marknadsföring, juridik, teamutveckling och finansiering.

som hjälper startups

STARTUPS

En startup är en entreprenöriell verksamhet som är nystartad, snabbväxande och som jobbar på att utveckla en innovativ produkt eller tjänst till marknaden.

och bolag att realisera ideér, skapa och finansiera tillväxt

Tillväxt

När vi pratar om tillväxt menar vi att din startup gör entré på marknaden eller växer med fler marknader, blir fler i teamet och/eller ökar sin omsättning. Som startup är alla tre delar lika viktiga för att lyckas.

och ge dig nycklarna för att bli ett livskraftigt och framgångsrikt företag med en hållbar framtid. Vi är non‑profit

Non profit

Create verkar för att gå plus minus noll varje år. Det innebär att varken vi eller våra ägare plockar ut någon vinst av verksamheten. Alla våra medel går till våra startups och till att se till att vi har rätt resurser för att stötta dem. Inte att enskilda personer ska tjäna pengar.

och tar inga andelar av ditt livsverk.

Vår skräddarsydda affärsutveckling håller världsklass.

Alla nystartade företag börjar på samma sätt. Det är antingen med en idé eller att man har en tydlig problemlösning. Däremot är det inte alla som vet hur man ska bygga upp ett företag eller hur man ska realisera lösningen. Det är här Create kommer in. Vi coachar och stöttar dig som har idén/lösningen – hela vägen från ritningarna på bordet till en färdig produkt/tjänst redo för marknaden.

Snack

Johan Pfeiler

Fredrik Tunberg

Maria Bauer

Mari Hellbom

Jan Skjoldhammer

Prem Kumar

Jesper Hessius

Create har varit verksamma sedan 2007 och har anställda med bred kompetens inom affärsutveckling, många med bakgrund som entreprenörer. Vi älskar att få höra om nya lösningar från startups som vill göra skillnad i världen. Tillsammans ser vi till att din startup lyckas med det!