VINNOVA BELÖNAR DET INNOVATIVA TEKNIK- TILLIKA CREATEBOLAGET CHILLWIND TECHNOLOGIES MED YTTERLIGARE EKONOMISKT STÖD

RapKap AB, under namnändring till ChillWind Technologies AB, belönas av Vinnova med ytterligare stöd under den kommande tvåårsperioden. ChillWind har framgångsrikt genomgått den första fasen i Vinnovas stöd för Innovativa startups under 2017 och beviljades fortsatt ekonomiskt stöd för att ta sin innovativa produkt för kylning av elektronik till marknaden.

– Det känns oerhört glädjande att ha myndighetens stöd i ryggen. Med de här medlen kommer vi att kunna ta vår första produkt till marknaden redan under nästa år, säger företagets vd, Mattias Moutran Widegren.

Den planerade produkten är en miniatyriserad kylning av elektroniska komponenter, som helt utan rörliga delar skapar vind som för bort värmen från elektroniska komponenter.

– Vi kan göra den här kylaren mycket liten, vilket passar i små trånga utrymmen för inbyggnadselektronik. Det är för det ändamålet vi sökt och fått stöd, nu kan vi se till att den blir verklighet, säger Mattias.

Företaget har patenterat lösningen och har dedikerade parter på marknaden för utvärdering och testning.

– RapKap har alla förutsättningar att utvecklas till ett mycket stort företag”, säger Peter Nilsson, styrelseordförande i bolaget.

– Vi befinner oss i fasen för marknadsintroduktion redan under 2018, vilket gör den nära framtiden mycket spännande. Vi har säkrat de medel vi behöver för att ta oss till nästa tillväxtfas, och känner oss säkra på att vi kommer att göra det, avslutar Mattias Moutran Widegren.

RapKap AB är ett Västerås-baserat företag som ingår i Create Business Incubator. Företaget stöttas även av samverkansprojektet Växtzon där nio företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige samverkar för att fler företag ska växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor.