Affärscoachmöte med pitchar 2017-08-16

Interna möten där vi går igenom status på bolagen och verksamheten. Inbjudna bolag får pitcha sina knäckfrågor och få feedback av coacherna. Kontakta Anders Sageborn för mer info.

Läs mer

Kickoff 2017-08-29

Uppstart på hösten för alla aktiva bolag i Creates affärsutvecklingsprocess tillsammans med Creates team och affärscoacher. Det blir en eftermiddag av nätverkande, erfarenhetsutbyte, viktig information om vårens arbete och trevligt umgänge. Och en after work på det! Mer info kommer!

Läs mer