Två Createbolag får finansiering i ny satsning

Av drygt 650 sökande har Vinnova valt ut 117 projekt, varav två från Create Business Incubator, som får dela på 35 miljoner kronor i den nya satsningen Innovativa Startups. De utvalda Createbolagen är Merkomm AB och Nolbi AB.

Nolbi AB har utvecklat en direktöversättning av språk att använda vid personliga möten. Merkomm AB, som erbjuder systemet Mentor, skapar strukturerad medarbetarutveckling. Båda bolagen jobbar för långvarig hållbarhet ur ett brett perspektiv.

– Beskedet är förstås jätteroligt. Vi för just nu diskussioner med ett av de större landstingen i regionen och söker andra statliga och kommunala organisationer kring att göra pilotprojekt för att se hur Mentor kan stötta deras medarbetarutveckling. Vinnovas satsning ger oss stöd att kunna utveckla systemet vidare för just den här typen av organisationer. Vi har redan nått fantastiska resultat i den privata sektorn när det gäller att utveckla det coachande ledarskapet, få människor att känna sig sedda och nå bättre resultat. Nu hoppas vi kunna ta med oss det till den offentliga sektorn, säger Pia Nilsson, VD Merkomm AB.

– Vi på Create är oerhört glada över att se att två av de bolag vi arbetar med blivit utvalda till Vinnovas satsning. Det visar att vi gjort rätt när vi valt att arbeta med dem, säger Erik Asph Hennerdal, VD på Create.

Det är unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer som får finansiering i Vinnovas satsning. Bolagen finansieras med 300 000 kronor för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Kontakt
Pia Nilsson, Merkomm AB
070-384 45 08
pia.nilsson@merkomm.se

Maria Bergström, Nolbi AB
070-588 35 75