STEP – Startup Team Entrepreneurship Program

STEP – Startup Team Entrepreneurship Program

Idag erbjuds startups affärsutveckling inom teknik ekonomi och marknadsföring, fokus på affärsplanen – men entreprenörerna eller teamet.. Ett fungerande lag är en av de viktigaste delarna för lyckas eller inte med sitt startup. Utifrån ett investseraperspektiv är teamet avgörande om företaget kommer att lyckas eller inte.

STEP är ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups, baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi, som stöttar uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. Programmet har utvecklat konkreta verktyg för att hjälpa startupteamatt arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap. Målet är att programmet ska användas i det nationella innovatiosstödsystemet.

STEP erbjuder startupteam verktyg inom områden så som:

  • Rekryteringsstrategi
  • Välfungerande och högpresterande startupteam som fungerar på riktigt
  • Startupkultur i praktiken
  • Konflikthantering

Genom att identifiera bolagens utmaningar, risker och möjligheter på kort och längre sikt och sedan applicera verktyg får vi fler entreprenörer att lyckas och fler team att göra verklighet av affärsidéer.

I höst är det dags att ta nästa steg i Startup Team Entrepreneurship Program. Vi har bjudit i flera högintressanta externa personer för att hitta skräddarsydda lösningar för just ert företag. Dessutom kommer ni få möjlighet till att vara en del av ett erfarenhetsutbyte med andra startups i STEP och därigenom få verktyg att lösa utmaningar och fånga möjligheter innan de dyker upp i er vardag.

Fokus för nästa steg av STEP-programmet är tre områden kring hur ni kan skapa de optimala förutsättningarna för att bygga:

– Högpresterande och välfungerande team: engagemang och feedback. (Q3 2018, Johan Book)

– Kultur i startupteam: hur får man det att fungera i praktiken? (Q4 2018)

– Hur gör man när det inte går som man tänkt sig och om konflikthantering (Q1 2019)