Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart utvecklar den första mekaniska hjärtpumpen i världen som efterliknar människohjärtats pumpprincip med fyra kammare. Avsiken är att Real Hearts pump ska bli en permanent lösning, ett s.k. permanent TAH (total Artificiell Heart), som opereras in istället för ett donatorhjärta.

Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.

Vi har under vår tid i Create haft ett stort stöd av vår affärscoach och siktar nu mot att ta in riskkapital.

Scandinavian Real Heart utvecklar en hjärtpump som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité

Pumpen har utvecklats i samarbete med hjärtspecialister på Thoraxkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt flera teknikspecialister inom olika kompetensområden.

– Vi har under vår tid i Create haft ett stort stöd av vår affärscoach och siktar nu mot att ta in riskkapital för att komma vidare mot djurförsök och kliniska studier, sa Susanne Hedman, Azad Najar och Gunnar Nihlén när de gjorde exit från Create i juni 2013.

I november 2014 listades Real Heart på AktieTorget.

Lästips ”Svenskt mekaniskt hjärta får nytt patent

www.realheart.se