Scandinavian Real Heart, ledning och styrelse oktober 2016

Scandinavian Real Heart etablerar kontakter med amerikanska kliniker

Creates alumnbolag Scandinavian Real Heart har etablerat kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic. Texas Heart är den klinik i världen som har mest erfarenhet vad gäller pre-kliniska prov av hjärtpumpar. Samtidigt ser man nya användningsområden för sin hjärtpump.

Cleveland Clinic har under de senaste åren genomfört ett stort antal prover på kalvar och har stor erfarenhet av det etiskt praktiska handhavandet av försöksdjuren. Real Hearts ordförande och VD kommer sista veckan i maj att besöka de amerikanska klinikerna. Texas Heart har redan deklarerat att de är intresserade av att diskutera ett framtida samarbete.

Samtidigt som de kliniska testerna av hjärtpumpen fortskrider har Real Heart sett nya utökade möjligheter att använda sin hjärtpump. En halv pump kommer att kunna användas som en så kallad hjärtassist och i början av maj gjordes det första försöket att operera in hjärtassisten i ett försöksdjur.

Enligt Real Heart gav operationen en stark indikation på att företaget även kan introducera en pulserande hjärtassist på marknaden.

– De flesta konkurrerande hjärtassister ger kontinuerligt flöde vilket är klart sämre än ett pulserande flöde. Marknaden för hjärtassister är stor och väletablerad och vi bedömer att vår version av hjärtassist borde vara väl lämpad för denna marknad, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd, 
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB:
Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången p å donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan p å ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.