Så här jobbar vi

Så får vi din idé att lyfta

Du kommer in med din idé, vision och ett starkt driv att nå dit. Vi hjälper dig att utifrån vår strukturerade arbetsmodell konkretisera visionen till målbilder och bryta ner resan till hanterbara delmål. Våra erfarna coacher hjälper dig sedan att utforma en handlingsplan med aktiviteter som varje dag för dig närmare din vision.

Create stödjer dig i starten att sätta en vision för företaget om cirka 5 år och en önskad målbild om 3 år och utifrån detta konkretiserar vi mätbara huvudmål. För att stödja dig i att prioritera rätt saker på vägen sätter vi upp en handlingsplan med delmål inom ett antal utvecklingsområden. Det är mot dessa som affärscoachen styr och tillsammans med dig planerar lämpliga aktiviteter.

Varje halvår gör vi en så kallad halvårsrevision för att stämma av om du följer planen och om Create uppfyller din förväntan.

När du efter mycket slit och roligt arbete nått dina huvudmål är företaget redo att lämna Creates inkubatorverksamhet. Du kommer dock alltid att vara en del i Creates alumnnätverk och blir inbjuden till våra träffar och andra aktiviteter på din fortsatta resa mot tillväxt och lönsamhet.

Pröva vingarna med Create

Du behöver inte ha alla bitar på plats för att komma till oss. Men vi vill att du har en tydlig idé och har drivet att lägga ner det arbete som behövs för att få den att lyfta. Vi har en tydlig process för hur vi slussar in dig och din idé i Create-gemenskapen. Kom till oss och pröva vingarna.

Steg1

STEG 1: IDÉ

Om du har en företagsidé eller innovation som du vill utveckla, tveka inte att kontakta oss. Vi är intresserade av idéer inom alla branscher så länge idén är skalbar och har tillväxtpotential. Det behöver inte finnas en färdig affärsplan men däremot en vilja och drivkraft att se din idé växa och komma ut på marknaden. Om ni redan är ett team så är det ett plus.

Steg2

STEG 2: KONTAKT

Ring oss så vi får träffas och lära känna varandra lite närmare. Vi vill veta vilken genial idé du vill utveckla och se hur vi kan stötta dig. Vi arbetar under sekretess – det du berättar för oss om din idé eller företag stannar hos oss.

Steg3

STEG 3: UTVÄRDERING

Förhoppningsvis gillar vi varandra. Och då blir nästa steg att titta närmare på din idé, vilka förutsättningar den har och var du nu befinner dig i på resan.

Steg4

STEG 4: AVTAL

Create beslutar därefter om din idé kan antas till inkubatorn. Vi tecknar ett affärsutvecklingsavtal tillsammans och arbetet kan börja på riktigt.

Erfarna coacher med kontaktnät

Våra coacher hjälper dig att göra verklighet av dina idéer och på ett strukturerat sätt arbeta mot uppsatta mål. Med mångårig erfarenhet från en mängd områden som management consulting, affärsutveckling och produktion, fyller de på där du ännu inte hunnit bygga upp en egen erfarenhet. I anslutning till Create och våra coacher finns också ett kontaktnät med ytterligare specialkunskap, där det behövs. Vårt mål är att det för just din idé och ditt företag ska finnas en matchande uppsättning kompetenser att tillgå.

Smartshake

’’Create har varit ett viktigt bollplank för mig för att kunna bygga ett globalt varumärke. När vi lämnade Create var drömmen att omsätta 40 miljoner. Två år senare omsatte vi 52 miljoner och sålde i 53 länder.’’

Mikael Bergström

Envic-Sense

"Att utveckla och konstruera en produkt är en sak, att bygga ett företag är en annan. Create har med kvalificerade och engagerade affärscoacher hjälpt oss att bygga ett företag med struktur för fortsatt snabb expansion.’’

Eva-Lena och Peter Gårdhagen

Kenrex Envirotech

’’Under tiden i Create har vi mer än fördubblat vår omsättning. Vi har dessutom fått tillgång till ett fantastiskt nätverk som kommer att hjälpa oss under vår fortsatta företagsutveckling."

Daniel Andersson

Nätverk som ger dig kontakter

Som Create-företag får du inte bara tillgång till våra coacher utan också ett helt nätverk av företag och akademier som stöttar, samarbetar med eller på annat sätt visar engagemang i Create och de företag som valt att växa med oss. Det ger dig som entreprenör en god bas för att vidga ditt eget kontaktnät och få kontakt med aktörer i näringslivet eller inom forskningen som kan ta ditt företag framåt.

NAMN PÅ FÖRETAG
NAMN PÅ FÖRETAG
NAMN PÅ FÖRETAG
NAMN PÅ FÖRETAG
NAMN PÅ FÖRETAG
NAMN PÅ FÖRETAG

VILL DU VETA MER?

Kontakta en affärsutvecklare eller någon annan i teamet så ser vi till att du hamnar rätt.

Ett annat sätt är att prenumerera på vårt nyhetsbrev.