Prindit vann Årets Innovatör

Under torsdagskvällen utsågs Årets Innovatör av Almi Företagspartner på Guldstänk. Priset gick till Prindit, som har utvecklat en molntjänst som får företag att prestera bättre och öka produktiviteten.

Innovationen är en kombination av den senaste forskningen och ny teknik, som använder dataanalys för att öka engagemanget hos medarbetare och på så sätt öka organisationers produktivitet.

 

Juryns motivering till det vinnande bidraget var ”Årets innovatör har gjort en lång och spännande resa från idé till marknad. Med nytänkande har företaget utvecklat och testat produkten i nära samarbete med fler välrenommerade kunder. Årets innovatör hjälper kunden att identifiera och analysera framgångsfaktorerna för ett effektivt och hållbart företagande. I Västmanland tar vi ett forskningsinitiativ till den internationella marknaden.”

 

– Det känns helt fantastiskt att få priset som Årets Innovatör! För oss innebär det en möjlighet att nå ut och sprida kunskap om hur engagemang och produktivitet hänger ihop och hur den senaste tekniken kan bidra, säger forskaren och grundaren Anders Wikström.
Att öka produktiviteten och konkurrenskraften är avgörande för alla organisationer. Forskning visar på tydliga samband mellan engagerade medarbetare och ökad produktivitet, vilket även bidrar till såväl delaktighet som välmående på arbetsplatsen.

 

– Idag använder vi teknik för att mäta saker i vår vardag för att må bra, så som steg, sömn och kaloriintag. Men trenden att mäta har inte följt med oss in på arbetsplatsen, förrän nu. Vår molntjänst tar temperaturen på mjuka framgångsfaktorer så som engagemang, arbetsbelastning och måltydlighet på veckobasis, säger forskaren och grundaren Stefan Cedergren.

 

Prindit är en avknoppning från forskningsinstitutet SICS Swedish ICT och tjänsten är utvecklad tillsammans med några av de största teknikbolagen i Sverige. Företaget grundades i oktober 2015 och har användare i 10 länder. Prindit har två applikationer, en för att lyckas med projekt och en för att skapa förutsättningar för innovation och förändringsledning.

 

För ytterligare information, kontakta
Johanna Tömmervik, marknadsansvarig, 073-7200504
Stefan Cedergren, VD, 070-7914440
www.prindit.com

 

Inläggstaggar: