OpiFlex

OpiFlex utvecklar, tillverkar och levererar ett mobilt robotkoncept. Grunden är en mobil robotplattform. Plattformen har en modulariserad uppbyggnad, vilket gör att även den har stor flexibilitet för att möta nya behov av tillämpningar och delsystem som ska integreras senare. OpiFlex bär med sig dyra delsystem som robot, robotkontroller, säkerhetslösningar, kommunikationsutrustningar, gripdon mm.

Plattformen finns i olika utföranden; både med manuell och automatisk förflyttning samt för olika robotstorlekar. Vi använder vanliga standard industri robotar med hög tillförlitlighet från de stora robottillverkarna.

OpiFlex tillhandahåller även standardiserade materialtillförselsystem för robotlösningar, liksom magasin, gripdon, sensorer samt logistiklösningar.

OpiFlex erbjuder en lösning med förenklad programmering, så att roboten snabbt och enkelt kan programmeras om för nya produkter av operatören själv.

OpiFlex vann EU-kommissionens stora innovationspris ”Business Innovation Observatory Award” som ”Most disruptive innovation” i Bryssel 2015.

 

Kontakta oss

+46 (0)10 206 94 00
johan.frisk@opiflex.se
opiflex.se