Om create

Create – Ambassadörer för entreprenörer

Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder vi coaching och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

Vi vänder oss till kunskapsintensiva startupföretag med internationell potential och ambition. Tillsammans med våra erfarna affärscoacher planerar vi och följer upp företagens utveckling, utifrån varje företags egna behov.

Create är ett non-profitföretag och tar inga ägarandelar i de företag vi engagerar oss i. På så vis kan vi hålla oss oberoende i de råd vi ger.

Syftet med vår verksamhet är att bidra till en expansiv och välmående region i Södermanland och Västmanland genom att fler företag startas, växer och når framgång.

144
FÖRETAG

Genom åren har vi haft en mängd företag som tagit avstamp med hjälp av Create.

262
MILJONER

Så mycket kapital har våra Create-bolag attraherat.

80
PROCENT

Överlevnadsgraden hos våra Create-bolag är hög.

Starka ägare utan eget vinstintresse

Create drivs som en non-profitverksamhet, där alla resurser oavkortat går tillbaka till att utveckla inkubatorverksamheten och de entreprenörer som utvecklar sina företag inom dess ramar. Ägare är Västerås Science Park, Munktell Science Park i Eskilstuna och Sörmlandsfonden. Arbetet bedrivs även i ett nära samarbete med Mälardalens högskola.

Create finansieras av sina ägare, Vinnovas nationella inkubatorsprogram samt olika projekt.

Växtzon
Under 2015-2018 deltar Create i ett regionalfondsprojekt som finansieras av den Europeiska regionala strukturfonden via Tillväxtverket. Projektet kallas Växtzon 1 och har som mål att öka antalet bolag med en omsättning över 100 miljoner i Östra Mellansverige.

Making Space for Growth
Ett annat projekt som Create är med i är Making Space for Growth där 50 företag ska vässa sina kunskaper inom affärsutveckling. Projektet drivs av Munktell Science Park och förutom Create ingår också Strängnäs Business Park och Vreta Kluster.

Create är medlem i svenska branschorganisationen för inkubatorer och science parks, SISP.