Ochno och Nodd till Power Circle Summit

Createbolagen Ochno och Nodd är två av tio utvalda bolag som får delta på Power Circle Summit den 9e maj 2017. De utvalda bolagen tävlar om en vinst på 100 000:- i programpunkten ”Innovationsracet”, en pitchtävling för innovativa energiföretag, anordnad av Energimyndigheten och InnoEnergy. Temat detta år är ”Innovationer som gör skillnad för energianvändarna”.

Under Innovationsracet pitchar tio utvalda startups inför en publik med bred erfarenhet från energisektorn. Av de tio tävlande går sedan tre till final, dessa tre bedöms i sin tur av en jury med erfarenhet inom finansiering. De tre första vinnarna kommer att motta en prispeng på 100 000 kr, 50 000 kr och 25 000 kr.

Ochnos grundare Olof Ermis har utvecklat styrfunktioner som är inbyggda i den nya USB-C standarden för att, på ett innovativt plan, förnya och förbättra det sätt energi idag levereras.

Nodds grundare Johan Lundell har efter forskning hittat notationers värde och sett att den starkaste orsaken till deras omvälvande roll är att de förmår bära kunskap över både tid och rum. Målet för Nodds notationer är att de ska reformera kunskapsöverföring i sina discipliner och därigenom hitta nya vägar att utvecklas.

Samtliga deltagande företag i Innovationsracet 2017 är:
Againity
Dunderon
Flue Gas Recovery Sweden
Greinon Engineering
Insplorion
Nodd
Ochno
Phoenix BioPower
SeaTwirl
Swedish Algae Factory

Power Circle Summit 2017 arrangeras av Power Circle, Energimyndigheten och Svenska Mässan, i samarbete med Kraftkvinnorna, Fastighetsägarna, InnoEnergy, Teknikföretagen, Business Region Göteborg och Swedish Smartgrid.

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

Både Ochno och Nodd är antagna till det regionala tillväxtprojektet Växtzon där nio inkubatorer och scinence parks i östra Mellansverige samarbetar för att ge bästa möjliga stöd till expanderande företag.