Smart elförsörjning. Createbolaget Ochno beviljad projektpeng från Energimyndigheten

Createbolaget Ochno har blivit beviljad en summa på närmare en miljon kronor av Energimyndigheten för nytt projekt. Projektet löper fram till den 1a juni 2018 och avser utveckla en prototyp på elnät för smarta hem, med USB-C anslutna enheter.

Prototypen som i projektet ska tas fram består av en distribuerad USB-C infrastruktur med ett 30-tal USB-C portar. Portarna övervakas och styrs via en teknisk lösning som möjliggör koppling med olika USB-C produkter såsom batterier, bärbara datorer, mobiltelefoner, solpaneler, en stor andel LED-lampor och annan elektrisk utrustning. Inom USB-C uppbyggnaden används likström vilket skapar en smart elförsörjning som både kan plocka ut och ge tillbaka el.

– Det är otroligt roligt att beviljas den här möjligheten. Det gör att vi förstår att vi är på rätt spår med vår innovation, säger Olof Ermis, grundare på Ochno.

Projektet ingår i Forsknings och innovationsprogrammet SamspEl som löper mellan 2016-2020.

Om SamspEl:
Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.