HR2 Systems får statligt bidrag för innovation som ska digitalisera ledarskapet i offentlig sektor

Creates alumnbolag HRSystems fick under måndagen den 13e november besked att man beviljats utökat stöd från Vinnova i projektet Innovativa Startups. Anslaget på en miljon kronor syftar till en vidareutveckling av bolagets molnbaserade verktyg Mentor för användning inom offentlig sektor så som skola, vård och omsorg.

– Det är otroligt roligt att få möjlighet att lägga i en extra växel. Att vårt verktyg kan göra nytta i den offentliga sektorn är vi övertygade om. Vi adresserar idag flera kritiska aspekter såsom stress och hög personalomsättning, i synnerhet inom vården. Mentor bidrar till att skapa ett målinriktat och engagerande ledarskap på ett effektivt sätt. Att kunna erbjuda chefer och medarbetare i dessa organisationer en förutsättning för att lyckas med ett tungt arbete är ett privilegium, säger Pia Nilsson, vd och grundare, HR2 Systems.

Mentor är ett stöd för medarbetarutveckling vilket genom sin digitala innovation skapar förutsättningar för ledare och medarbetare att utvecklas i takt med organisationen. På ett enkelt och intuitivt sätt, med stöd till både strategisk målplanering, coaching, feedback och reflektion hjälper Mentor organisationer att uppnå engagemang och måluppfyllelse.

– Att jobba effektivt med medarbetarutveckling minskar inte bara stress, sänker sjukskrivningstalen och minskar personalomsättningen. Det engagerar och bidrar framförallt till att medarbetarna känner sig sedda och hörda. Mentor gynnar inte bara chefen i organisationen eller på avdelningen, det gynnar medarbetarna vilket vi tror är en kärna, säger Mattias Moutran Widegren på Vectorplan, strategisk partner till HrSystems som implementerat verktyget Mentor på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Mentor har idag flertalet kunder i den privata sektorn, däribland Länsförsäkringar och Lindorff. Potentialen för verktyget i den offentliga sektorn ses som stor. I ett pilotprojekt använder sedan en tid Akademiska sjukhuset i Uppsala verktyget på deras Thoraxklinik. Även en förskola i Västerås använder Mentor med framgång.

– En av styrkorna med Mentor är att vi digitalt kan öka tillgängligheten mellan medarbetare och chef och även öka intensiteten i dialogen. På så sätt hoppas vi kunna öka delaktighet och även tydliggöra våra chefers engagemang. Dessutom blir dialogen dokumenterad. Mentor kan visualisera stämningen i en grupp så att jag som chef kan överblicka över tid hur organisationen mår, säger överläkare Fredrik Lennmyr, verksamhetschef på Thoraxkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

HR2 Systems stöttas även av samverkansprojektet Växtzon där nio företagsinkubatorer och science parks i Östra Mellansverige samverkar för att fler företag ska växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor.

Kontakt: Pia Nilsson, vd HRSystems
Mail: pia.nilsson@hr2.se
Telefon: 0703-844508

Om HR2 Systems
HR2 Systems är bolaget bakom det digitala verktyget HR2 Mentor som finns både som app och via datorn. Ett stöd för medarbetarutveckling där ledare ges möjlighet att säkerställa att utvecklingen hos medarbetarna är konstant samt att rätt personer matchas med varandra i ett mentorskap för att uppnå bästa resultat. Detta samtidigt som medarbetaren mår bra och blir sedd. Organisationen utvecklas tillsammans mot enhetliga mål och som ledare ser man tydligt vart utmaningar ligger. Mentor kvalitetssäkrar organisationens utveckling vilket leder till effektivitet och hög trivsel i hela företaget.