Creates affärsutvecklare Anders Sageborn om teamet, nätverket och att våga ta sig ut på marknaden – snabbt

Anders Sageborn arbetar som affärsutvecklare på Create Business Incubator, han har 18 års erfarenhet av eget företagande och är en entreprenör ut i fingerspetsarna. För honom är det själva byggandet av bolag som ligger högst på intresselistan, mer än innovationerna i sig själva. Genom sina år, både i chefsroller och som egenföretagare, har han förstått vikten av att lägga ett huvudsakligt fokus på människorna i och omkring det innovativa skapandet.

Hur lyckas man med en startup och hur gör man för att slå igenom? Hur kommer det sig att vissa kan gå hur långt som helst och andra fastnar? Det finns såklart inget generellt och enkelt svar på de frågorna men Anders har med sin mångåriga erfarenhet funnit värde i att fokusera på nätverket, teamet och att våga ta sig ut på marknaden – snabbt.

 Här är hans tips på hur man bör tänka när man vill ta sig fram med en startup.

Teamet
–  Energin man får av att jobba med startups är ovärderlig. Att få jobba med människor som är beredda att hoppa av sitt ordinarie jobb för att lägga några år av sitt liv till att förverkliga en dröm ger en enorm kick. Men utan rätt team och inställning bakom kommer man inte långt. Teamet är otroligt viktigt, säger Anders Sageborn.

”Utan rätt team och inställning bakom kommer man inte långt. Teamet är otroligt viktigt.”

Sätt upp målen kvartalsvis

–  I startupvärlden går det snabbt och att sätta för långsiktiga mål kan snarare stjälpa än hjälpa. Det är bättre att satsa på att nå sina mål kvartalsvis då en månad i en startup kan skilja sig enormt från en annan, säger Anders Sageborn.

Skapa en kundbas
–  Man vill som entreprenör ofta att ens idé ska vara så optimal det bara går innan man släpper den. Istället för att vänta tycker jag att man ska våga släppa sin tjänst/idé/produkt lite tidigare än vad många gör. I de flesta fall måste du ta dig ut på marknaden tidigt då ekonomin inte tillåter annat. Genom att gå ut på marknaden tidigt höjer du värdet på bolaget och det blir lättare att ta in externt kapital. Sedan är det ingen nyhet att du måste ha kunder för att få en omsättning i bolaget. Har du kunder så finns det en efterfrågan, säger Anders Sageborn.

Hamna i rätt mötesrum
Anders berättar om vikten av ett effektivt affärsnätverk. Han menar att det utan rätt kontakter blir svårt att komma vidare då konkurrensen på innovationsmarknaden är hård. Men hur skapar man sig ett effektivt affärsnätverk? Anders själv har 18 års erfarenhet av arbete som entreprenör och tycker att man inte ska vara rädd att använda sig av redan befintliga nätverk. Här lyfter han bland annat Creates affärscoacher som alla är eller har varit entreprenörer, likaså affärsutvecklarna och teamet i Create.

–  Alla de grenar respektive person har skapar ett ovärderligt nätverk som vi har möjlighet att utforma efter respektive startups behov. Vi sätter ihop företagen med rätt typ av kompetenser och marknadskontakter för att driva mot företagens mål, säger Anders Sageborn.

Att utveckla en produkt och lansera denna på marknaden kräver kapital – för kapital krävs nätverk och för nätverk krävs år av arbete och drivna människor. På Create hjälper vi dig med just detta och lite till.