Create med i bildandet av Startup Community i Västerås

Efter att Create Business Incubator tillsammans med Västerås Science Park lagt grunden till en arena för regionens entreprenörer mynnar nu projektet, beställt av Länsstyrelsen Västmanland, ut i startuphuben och communityt WESTRAS som är en ideell ekonomisk förening.

Under våren har entreprenör Björn Larsson hos Create tillsammans med sociala entreprenören Liena Ljungström genomfört en gallup som visat på stor efterfrågan av en samlingspunkt för regionens entreprenörer. Efter stort visat intresse och en mycket lyckad träff med intresserade entreprenörer, sponsrad av Create och Let Me Be Frank, valde man att gå vidare genom att starta den ekonomiska föreningen WESTRAS samt förhandla om hyreskontrakt.

– Vi har idag ett stort antal intressenter som på ett eller annat sätt vill engagera sig och bli en del av communityt vilket tyder på en efterfrågan och att WESTRAS ligger rätt i tiden, något som också varit en förutsättning för att genomföra detta. Det känns otroligt inspirerande att se hur projektet utvecklats till vad det är idag, säger Björn Larsson, projektets ledare från Create.

Efter en vår av hårt arbete är nu både förening och lokal på plats. WESTRAS kommer att vara placerat på bottenvåningen av Melkerhuset med stora fönsterpartier och ingång från Melkertorget. Det kommer finnas plats för närmare 60 entreprenörer att hyra in sig i de ljusa, öppna lokalerna och föreningen kan erbjuda både egna kontorsrum och arbetsplatser i kontorslandskap. Utöver kontorsplatser planeras här även för ett kafé som tillåter nätverkande och idéskapande. I styrelsen för WESTRAS sitter entreprenörerna Isabelle Åström, Tomas Berglund och Eric Hedlund.

– Målet är att samla företag som vill utvecklas, växa och som förstår mervärdet i att bryr sig om hållbarhet. Både ur ett mänskligt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, säger Isabelle Åström, styrelseledamot.

– Fler och fler startuphubar dyker upp runtom i Sverige, inte minst med Klarna-grundarens succé Norrsken som referens. För att lyfta entreprenörer och sätta dessa på världskartan behövs platser som främjar tillväxt, utveckling och nytänkande, säger Eric Hedlund, styrelseordförande.

WESTRAS beräknar slå upp sina dörrar i slutet av augusti men redan den 8:e juni kunde de närmaste intressenterna besöka lokalen då det bjöds in till en AW med Swedbank som huvudsponsor. Närmare 60 lokala entreprenörer samlades då för att visa sitt intresse. Besök WESTRAS hemsida på www.westras.com.

Inläggstaggar: