Create Business Incubator får statligt stöd för att lansera unikt entreprenörsprogram som hjälper startupteam att lyckas

Idag går 35% av alla startups i konkurs inom tre år, enligt den statliga myndigheten Tillväxtanalys. En av anledningarna till att startups inte lyckas handlar om teamsamarbete. Nu gör Create Business Incubator en unik satsning på att ta fram ett teamutvecklingsprogram för startups, Sustainable Team Entrepreneurship Program, STEP, för att bidra till fler välfungerande och hållbara team.

”Som en del i investeringsprocessen vet vi att ett välutvecklat team som vet hur de ska arbeta tillsammans är minst lika viktigt som att göra en immaterialrättslig genomgång, lägga en IPR-strategi eller utveckla affärsmodellen. Cirka två av tre innovativa startups i Sverige startas av team, inte av en ensam entreprenör. Idag saknas dock konkreta verktyg för att stötta team på ett effektivt sätt”, säger Hanna Wiljebrand, Affärsutvecklare och HR-specialist på Create Business Incubator.

Baserat på detta har Create valt att utöka sitt erbjudande med ett nytt, forskningsbaserat entreprenörsprogram under namnet STEP. Entreprenörsutvecklingsprogrammet syftar till att stödja och utveckla team som startar företag.

För att vidareutveckla programmet och nå ut nationellt har Create fått statligt stöd från Vinnova. Målet med programmet är att ta fram konkreta verktyg för att startupteam ska kunna samarbeta hållbart och bidra till Sveriges konkurrenskraft genom att fler startups lyckas över tid.

Grundare av programmet, Hanna Wiljebrand, har över tio års erfarenhet av Human Resource Management. Hon har under det senaste året engagerat sig i prestations- och engagemangsfrågor i entreprenöriella team och med stöd från några av världens främsta forskare inom entreprenörskap och psykologi utvecklar hon nu programmet STEP.

”Vi har fått oerhört positiv feedback från våra startups när vi testat delar av konceptet i mindre skala. Genom Vinnova och tillsammans med STING, Uppsala Innovation Centre och några av världens främsta forskare inom entreprenörskap och psykologi får vi möjlighet att utveckla detta program vidare. Vi vill ta fram en verktygslåda till de entreprenörer som jobbar hårt och har rätt kompetens, men saknar rätt verktyg kopplat till teamwork”, säger Hanna Wiljebrand.

Att jobba med utveckling av team har visat sig vara effektivt inte bara prestationsmässigt, utan även kopplat till teamet och teammedlemmarnas hållbarhet över tid. Create blir nu en av de första inkubatorerna i Sverige att kunna erbjuda ett teamutvecklingsprogram för sina bolag, baserat på forskning på startupteams unika förutsättningar, för att kunna bidra till att fler framgångsrika företag kan växa i Sverige. Professor och en av projektparterna Frédéric Delmar tycker att STEP är ett spännande angreppssätt för att omsätta ny forskning i praktiken.

”Behovet att systematiskt utveckla hur entreprenörer kan arbeta effektivare tillsammans i team är fundamentalt för att utveckla ett nytt företags konkurrensfördelar. I en kunskapsekonomi är grunden för framgång ett teams samlade kunskap och förmåga att arbeta tillsammans för att utveckla innovationer och nya affärer. Jag ser fram emot ett nära samarbete där vi kan byta åsikter och kunskap mellan praktiker och forskare. Det kommer att tvinga oss att bedriva forskning som har mer direkt praktisk relevans för startups. Det kan bara bli bra och värdefullt för alla parter”, säger Frédéric Delmar, professor vid Sten K Johnson centrum för entreprenörskap vid Lunds universitet.

”Målet är att programmet ska bli en form av verktygslåda som används av företetagsinkubatorer och science parks i hela Sverige, för att få fler startup team att hållbart lyckas på marknaden”,säger Hanna Wiljebrand.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Wiljebrand, Affärsutvecklare och HR-specialist på Create Business Incubator, hanna@create.se +46 (0)73 – 969 00 60

Frédéric Delmar, professor vid Sten K Johnson centrum för entreprenörskap, Lunds universitet och Forskningsledare för studien ”En longitudinell studie om entreprenöriella grupper”, frederic.delmar@fek.lu.se +46 (0)46 222 68 28

Inläggstaggar: