HR2 Systems får statligt bidrag för innovation som ska digitalisera ledarskapet i offentlig sektor

Creates alumnbolag HR2 Systems fick under måndagen den 13e november besked att man beviljats utökat stöd från Vinnova i projektet Innovativa Startups. Anslaget på en miljon kronor syftar till en vidareutveckling av bolagets molnbaserade verktyg Mentor för användning inom offentlig sektor så som skola, vård och omsorg. -

Läs mer

VINNOVA BELÖNAR DET INNOVATIVA TEKNIK- TILLIKA CREATEBOLAGET CHILLWIND TECHNOLOGIES MED YTTERLIGARE EKONOMISKT STÖD

RapKap AB, under namnändring till ChillWind Technologies AB, belönas av Vinnova med ytterligare stöd under den kommande tvåårsperioden. ChillWind har framgångsrikt genomgått den första fasen i Vinnovas stöd för Innovativa startups under 2017 och beviljades fortsatt ekonomiskt stöd för att ta sin innovativa produkt för

Läs mer