Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart utvecklar den första mekaniska hjärtpumpen i världen som efterliknar människohjärtats pumpprincip med fyra kammare. Avsiken är att Real Hearts pump ska bli en permanent lösning, ett s.k. permanent TAH (total Artificiell Heart), som opereras in istället för ett donatorhjärta. Endast cirka 5 000

Läs mer